Prevederi legale privind anvelopele de iarna

În cursul anului 2011, OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a suferit modifi cări ca urmare a introducerii unor noi reglementări cu privire la anvelopele de iarnă.

Modifi cările de lege cu privire la anvelopele de iarnă intră în vigoare în data de 01.11.2011.

Defi niţia anvelopelor de iarnă

Conform OUG 195/2002 defi niţia anvelopelor de iarnă este următoarea: anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz. În Directiva 92/93/CE prin pneu se înţelege orice pneu nou, inclusiv un pneu de iarnă prevăzut cu găuri pentru ştifturi, original sau de schimb, destinat montării la vehiculele reglementate de Directiva 70/156/CEE.

Modifi cări legale

Din modifi cările legale rezultă că este interzisă şi se sancţionează cu contravenţie: conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fi e dotat cu anvelope de iarnă; conducerea autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fi e dotat cu anvelope de iarnă, pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate

pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente

antiderapante omologate;,conducerea autovehiculului de transport

persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca

acestea să fi e echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a

avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

Sancţiuni aplicabile

Sancţiunile aplicabile de poliţia rutieră, în baza OUG 195/2002 pentru faptele prevăzute mai sus

sunt:

De la 9 până la 20 de puncte – amendă

Amendă contravenţională aferentă punctelor. Conform art. 98 al OUG 195/2002 amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate, iar un punctamendă reprezintă valoric, 10% din salariul

minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Reţinerea certifi catului de înmatriculare sau de a celui de înregistrare, ori dovada înlocuitoare a acestuia.

Sancţiuni suplimentare

Pe lângă sancţiunile prevăzute mai sus, conform OUG 109/2005 privind transporturile rutiere, la autovehiculele mai mari de 3,5 tone sau de transport de persoane de 9 locuri, autorităţile care pot efectua controlul (inspectorii de trafi c şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în

acest scop) pot aplica sancţiuni pentru:

circulaţia autovehiculelor cu lanţuri montate pe roţi, pe porţiunile de drum care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, efectuarea transportului de mărfuri şi de persoane pe drumurile publice acoperite cu zapadă, gheaţă şi polei fără ca autovehiculele să fi e dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/

axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

Amenda aplicabilă de către aceste autorităţi este între 2500 RON - 4000 RON.

Este de reţinut că prevederile OUG 109/2005 sunt aplicabile numai până în data de 3 decembrie 2011 deoarece în data de 4 decembrie 2011 intra în vigoare Ordonanţa 27/2011 privind transporturile rutiere şi se abrogă prevederile OUG 109/2005.

O măsură în plus este că, în cazul în care un accident pe drumurile publice a avut loc din cauza lipsei anvelopelor de iarnă din dotarea autovehiculelor, conform OG 43/1997 privind regimul drumurilor, conducătorul auto/ operatorul de transport/intreprinderea va suporta, la solicitarea administratorului drumului, contravaloarea daunelor şi costurile aferente reparării sau înlocuirii elementelor de drum degradate/distruse.

În concluzie, având în vedere ansamblul noilor reglementări privind anvelopele de iarnă, se recomandă utilizarea lor în sezonul rece, atât de către autoturisme, cât şi de către autovehiculele de transport, fi e ele de persoane sau de marfă.

 

Copyright La Service 2010. Toate drepturile Rezervate.
Web design Bucuresti by E-rom Media